Afspraken


Huisarts


Het spreekuur op afspraak wordt gehouden op iedere werkdag. Per consult kunt u één vraag of klacht bespreken, als u langer denkt nodig te hebben bijvoorbeeld voor uitgebreide problemen, of u wilt met meer personen tegelijk komen, dan kunt u bij het maken van de afspraak om meer tijd vragen.


Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


Voor het spreekuur op afspraak zult u tevoren een afspraak dienen te maken.


Dit kan door op de dag zelf te bellen tot 9.00 uur.Doktersassistente


Bij de doktersassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met hen maakt u de afspraken. Daarbij zijn de doktersassistenten ook opgeleid om handelingen te verrichten.


Deze handelingen zijn o.a:

- Bloeddruk controle

- Bloedprikken

- Glucose meten

- Hechtingen verwijderen

- Injecties geven

- INR bepaling (via vingerprik)

- Oren uitspuiten

- Uitstrijkjes maken

- Urine controle (deze ontvangen wij het liefst voor 10 uur)

- Wratten aanstippen

- Zwachtelen

- ZwangerschapstestPraktijkondersteuner


Zij doen onder meer de begeleiding van patiënten met een chronische aandoening zoals: suikerziekte, hart- en vaatziekten, longziekten, begeleiding bij stoppen met roken en ouderenzorg. Voor afspraken te maken bij de praktijkondersteuner kunt u bellen op werkdagen tussen 10.00-12.00 en 14.00-17.00.


De praktijkondersteuner kan zelfstandig allerhande onderzoeken en functietesten uitvoeren in het kader van opsporing en behandeling van ziekten. Zij overlegt haar bevindingen altijd met de huisarts.Praktijkondersteuner - GGZ


Als POH-GGZ kan hij u helpen de psychologische problemen op een rij te zetten met een passende aanpak.

U kunt hierbij onder andere denken aan depressieve klachten, angstklachten, overspannenheid en rouwverwerkingsklachten.

Ook als u, tijdelijk, een steunpunt nodig heeft in moeilijke levensomstandigheden, ontvangt hij u graag op zijn spreekuur. Voor afspraken te maken bij de praktijkondersteuner kunt u bellen op werkdagen tussen 10.00-12.00 en 14.00-17.00.


Via de huisarts kunt u bij Marieke Samoedj terecht voor kortdurende begeleiding, advies en of passende hulp.


De consulten vallen onder de huisartsenzorg en worden volledig vergoed.

 

Beide praktijkondersteuners hebben een eigen mailadres: poh@praktijkbouman.nl