Spreekuur 

Spreekuur op afspraak

 

Het spreekuur op afspraak wordt iedere werkdag gehouden, nadat u persoonlijk bent uitgenodig door de huisarts.

Gelieve alleen te komen op de afspraak

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de doktersassistente door op de dag te bellen tussen 8.00 - 9.00 uur  

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De assistente is,net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 


No Show


Heeft  u een afspraak en bent u  verhinderd?


Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. 

Bij niet annuleren en bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak zijn wij gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid bij de patient in rekening te brengen.Verwijsbrief voor de specialist


Gelieve hiervoor een afspraak te maken voor het "spreekuur op afspraak".