Bent u niet geheel tevreden?


Wij gaan er vanuit dat in onze praktijk de zaken optimaal geregeld zijn en ons werk goed wordt verricht. Mocht u toch iets minder tevreden zijn, dan kunt u dit bespreken  met ons. Dat stellen wij op prijs.


Onze praktijk is aangesloten bij een klachtencommissie, SKGE, voor meer informatie kunt up up deze website terecht. Er bestaat de mogelijkheid wanneer u ontevreden blijft, te kiezen voor een klachtenbehandeling door deze klachtencommissie.