Spoedgevallen


Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!


Wanneer u dringend medische hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van het spoednummer: 0184 - 661261, toets 1 in het keuzemenu.


Belt u dit spoednummer alleen voor dringende gevallen en houdt u de lijn niet langer bezet dan nodig.


Eerste hulp


Voor behandeling van spoedgevallen e.d. kunt u altijd direct terecht, Als u tevoren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.